Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. Jest 17 nowych wpisów

  • 25.06.2024 10:43

  • Aktualizacja: 17:11 26.06.2024

Akt detronizacji cara Mikołaja I, rękopis „Chłopów”, dzieła Henryka Warsa, spuścizna Jerzego Kukuczki, zbiór fotograficzny „Zapis socjologiczny” prof. Zofii Rydet oraz 12. innych dokumentów historycznych trafiło w tym roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. edycji.

Na Listę wpisywane są obiekty dziedzictwa o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, dokumentujące ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości, przechowywane na co dzień w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach.

Oficjalne wręczenie certyfikatów wpisu na Listę odbędzie się w środę w Belwederze. Wyróżnione skarby narodowego dziedzictwa będzie można także od wtorku oglądać przed Kordegardą - Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na wystawie „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 5. edycja”. Ekspozycja będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy i turystów całodobowo, również w świetlnej aranżacji nocnej. Wystawa w stolicy będzie prezentowana do 15 lipca, następnie wyruszy w objazd po kraju.

17 nowych wpisów

Jubileuszowa 5. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata objęła 17 nowych wpisów z 17 instytucji pamięci z całej Polski. Trafiły na nią dokumenty średniowieczne, zbiory fotografii, dzieła literackie i muzyczne.

Wśród nich znalazły się: „Akt detronizacji cara Mikołaja I”, 25 stycznia 1831 r. (Biblioteka Polska w Paryżu), „Chłopi. Powieść współczesna”, 1901-1905 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), „Pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego w Katowicach”, 10 października 1922 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach), „Rękopisy dzieł symfonicznych, kameralnych i filmowych Henryka Warsa”, 1947-1974 (Polish Music Center w Los Angeles), „Spuścizna Jerzego Kukuczki – dokumentacja fotograficzna”, 1948-1989 (Fundacja Wielki Człowiek) oraz „Zapis socjologiczny” prof. Zofii Rydet, 1978-1990 (Fundacja im. Zofii Rydet w Krakowie).

Na zbiór fotograficzny „Zapis socjologiczny” prof. Rydet składa się blisko 20 tys. zdjęć, wykonanych w latach 1978–1997, w ponad stu miejscowościach, głównie na Podhalu, Górnym Śląsku i Suwalszczyźnie. Rydet rozpoczęła prace nad tym cyklem mając 67 lat i będąc już artystką o ustalonej renomie i pokaźnym dorobku wystawienniczym. Jej twórczość zajmowała osobną pozycję w środowisku polskich fotografów, zdominowanym wówczas przez mężczyzn i tendencje konceptualne. PAP jest jedyną agencją fotograficzną, która reprezentuje zbiory artystki.

Wojciech Lemański, archiwista Fundacji Wielki Człowiek, który opiekuje się całą spuścizną Jerzego Kukuczki powiedział PAP, że na Listę została wpisana „dokumentacja fotograficzna wypraw wysokogórskich, czyli tysiące zdjęć przedstawiających całą karierę himalajską Jerzego Kukuczki”.

Są to zdjęcia na różnych nośnikach - diapozytywy, negatywy, odbitki. Kukuczka tych zdjęć wykonywał bardzo dużo, więc to jest bardzo dokładna dokumentacja. Możemy dzięki niej spojrzeć na cały fenomen złotej dekady himalaizmu polskiego, zobaczyć, w jaki sposób przebiegały wyprawy wysokogórskie - od momentu organizacji, po karawanę, przez wspinaczkę na ośmiotysięczniki, aż po ich zdobywanie i zejście. To jest bardzo ważne świadectwo historii himalaizmu polskiego — zaznaczył.

Piąta edycja programu

Przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO Pamięć Świata, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ocenił, że „tegoroczna edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata ma wyjątkowy charakter z powodu podwójnego jubileuszu: jest to bowiem jej 5. edycja a zarazem dokładnie 10. rocznica jej ustanowienia”.

Patrząc z tej perspektywy mogę jako przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO Pamięć Świata, przede wszystkim wyrazić zadowolenie z coraz lepszej współpracy z instytucjami kultury i pamięci podczas tworzenia kolejnych odsłon Listy oraz coraz większej jej rozpoznawalności. To bardzo ważne, gdyż jednym z głównych założeń programu w momencie jego tworzenia było właśnie zwrócenie uwagi społeczeństw i polityków na konieczność ochrony i zapewnienie otwartego dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego. Dziedzictwa będącego nie tylko ważną częścią, ale też świadectwem, naszej kultury i cywilizacji — podkreślił dr Pietrzyk.

Cieszy również fakt, coraz większego zainteresowania uzyskaniem wpisu na Listę ze strony instytucji prywatnych, niepublicznych, dla których misja zachowania dziedzictwa kulturowego jest świadomym wyborem. Tylko w tym roku na Listę trafiły: dokumentacja fotograficzna z Archiwum Jerzego Kukuczki, zapis socjologiczny prof. Zofii Rydet, czy rękopisy dzieł muzycznych Henryka Warsa — dodał.

Co zobaczymy na wystawie w Warszawie?

Zaprosił także na wystawę na Krakowskim Przedmieściu, na której prezentowane będą wszystkie nagrodzone obiekty i która będzie „podróżować” po Polsce do końca bieżącego roku.

Po raz kolejny ekspozycja plenerowa obok galerii Kordegarda, prezentująca niezwykłe skarby polskiego dziedzictwa z najnowszej, piątej edycji Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, powstaje przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za zaproszenie do udziału w tym ważnym projekcie popularyzatorskim i edukacyjnym — powiedział PAP dyrektor NCK Robert Piaskowski.

Przypomniał, że na wystawie będzie można oglądać „siedemnaście zabytków polskiego piśmiennictwa i bezcennych dla polskiej kultury zbiorów archiwaliów, od średniowiecznych Kazań z Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej po unikalny fotograficzny projekt Zofii Rydet składający się z kilkunastu tysięcy negatywów, dokumentujących życie Polaków w latach 80. XX w.”. Ocenił, że „opus magnum artystki, to fascynująca podróż przez polską historię i kulturę”.

Kolejne pozycje na tej liście wywołują nie tylko zaciekawienie, ale też przyspieszone bicie serca: jedne zmieniały oblicze naszego kraju, inne są poruszającym świadectwem tragicznych polskich losów, albo zachwycającym dziełem sztuki piśmienniczej, czy wreszcie dokumentacją polskich osiągnięć literackich i muzycznych — zaznaczył.

Ocenił, że „Lista „Pamięć Polski”, składająca się już z 75 pozycji, to element globalnego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, który nie tylko nam, Polakom przypomina krajowe dziedzictwo, ale też wzbogaca o ważne polonica listę najważniejszych archiwaliów dokumentujących historię i dokonania ludzkości”.

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: lista międzynarodowa, listy regionalne i listy krajowe.

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata powstała dokładnie 10 lat temu, w 2014 r., w wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata. W jego skład wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych.

W kolejnych czterech edycjach programu, zrealizowanych w latach 2014, 2016, 2018 i 2021 na listę krajową wpisanych zostało ogółem 58 unikalnych świadectw najważniejszych wydarzeń i osiągnieć w polskiej historii z kilkudziesięciu różnych instytucji.

5. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane są przez Archiwa Państwowe, przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury i Kordegardy. Galerii Narodowego Centrum Kultury.

Czytaj też: Słuchowisko RDC z nagrodą na festiwalu „Dwa Teatry” dla Piotra Adamczyka

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: