Rada Programowa

 
Skład Rady Programowej – „Radio dla Ciebie” S.A.
 1. Małgorzata Zakrzewska – Przewodnicząca Rady Programowej RDC
 2. Krystyna Antoszkiewicz – Wiceprzewodnicząca  Rady Programowej RDC
 3. Joanna Kazimierska – Wiceprzewodnicząca  Rady Programowej RDC           
 4. Krzysztof Boguta                                                 
 5. Sylwia Buźniak   
 6. Aleksander Czajkowski-Ładysz
 7. Małgorzata Cepek                           
 8. Ewa Gralewska            
 9. Łukasz Gorczyca 
 10. Marzena Małek  
 11. Natalia Polubiec
 12. Magdalena Roguska              
 13.  Barbara Sułek - Kowalska
 14. Paweł Szabłowski
 15. Mirosław Wąsik