Nawet do 500 km fortyfikacji. „Efektem Tarczy wschód będzie zwiększenie odporności państwa”

  • 27.05.2024 09:56

  • Aktualizacja: 15:13 27.05.2024

Na odcinku 400–500 kilometrów zostanie prawdopodobnie rozwinięta różnego rodzaju infrastruktura fortyfikacyjna – powiedział gen. Wiesław Kukuła, informują o szczegółach programu Tarcza Wschód. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Narodowy Program Odstraszania i Obrony to największa operacja umacniania wschodniej flanki NATO od 1945 r.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem i szefem SGWP gen. Wiesławem Kukułą przedstawiają w poniedziałek informacje na temat programu „Tarcza Wschód”.

Narodowy Program Odstraszania i Obrony, „Tarcza Wschód”, to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO od 1945 roku. To jest operacja strategiczna dla naszego rządu, strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, liczy w tej sprawie na współpracę wszystkich sił politycznych, a także na współpracę ze społecznością lokalną.

Konstytuując główne założenia naszej polityki, powołując koalicję po wygranych wyborach, oparliśmy bezpieczeństwo na trzech filarach – siła polskiej armii, siła w sojuszach, odporność społeczna. „Tarcza Wschód” realizuje te wszystkie elementy – powiedział szef MON.

Tarcza Wschód – 500 km fortyfikacji?

Program „Tarcza Wschód”, na który rząd zapowiedział przeznaczenie 10 mld zł, zakłada m.in. budowę umocnień i zapór wzdłuż wschodniej granicy.

Szef SGWP gen. Wiesław Kukuła przekazał, że odcinek granicy liczący niemalże 700 kilometrów ma być objęty różnego typu instalacjami. – Na odcinku 400–500 kilometrów zostanie prawdopodobnie rozwinięta różnego rodzaju infrastruktura fortyfikacyjna – dodał.

Gen. Kukuła powiedział podczas prezentacji programu Tarcza Wschód, że zasadniczy powód, dla którego jest on realizowany, to zwiększenie odporności państwa oraz odstraszanie i przygotowanie do obrony rejonu przygranicznego.

Szef SGWP podkreślił, że cztery zasadnicze wektory w operacji wojskowej to: wzmocnienie zdolności przeciwzaskoczeniowych, ograniczenie mobilności przeciwnika, zapewnienie mobilności dla wojsk własnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa wojsk i ochrona ludności cywilnej.

Oczekiwanym efektem będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tzw. natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia naszych wojsk – zaznaczył gen. Kukuła.

Jak wojsko wykryje przeciwnika?

Podkreślił, że zasadniczym celem wysiłków podejmowanych w kwestii budowania zdolności przeciwzaskoczeniowych jest zapewnienie wiedzy dotyczącej zamiaru działania przeciwnika, ale również dokładne zmapowanie obszaru.

– Zamierzamy rozwinąć system wykrywania, ostrzegania i śledzenia (...) Ponadto zamierzamy zorganizować wysunięte bazy operacyjne, na tę chwilę co najmniej osiem, które umożliwią nam szybką projekcję sił. Po trzecie umocnione węzły logistyczne mają zapewnić płynne zabezpieczenie naszych wojsk, zasilanie amunicją i wreszcie zbudowanie infrastruktury dla systemów anty dronowych – powiedział gen. ukuła.

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że system wykrywania, ostrzegania i śledzenia ma połączyć rozwiązania tradycyjny i najnowocześniejszy. – Polska jest dzisiaj w przededniu pozyskania własnego systemu satelitarnego. Chcemy, żeby w przyszłym roku pierwsze, polskie satelity wojskowe znalazły się już na niebie – powiedział Tomczyk.

Gen. Kukuła zaznaczył, że to, co zostanie uruchomione w ramach programu Tarcza Wschód to taktyczny system dostępu bazowego, który ma dać informację o każdym centymetrze naszej przestrzeni z bardzo dużą rozdzielczością. Tomczyk dodał, że system dostępu bazowego sił zbrojnych stosuje najnowocześniejszą technologię.

Chcemy, żeby na całej granicy wschodniej państwa, ale też na północy stanęła sieć stacji bazowych, czyli specjalnych masztów rozmieszczonych wzdłuż granicy, ale też specjalne centra operacyjne, gdzie ta cała wiedza będzie przetwarzana – wyjaśnił.

Kto w programie Tarcza Wschód?

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że działania w ramach „Tarczy Wschód” będą angażować społeczność lokalną i podmioty gospodarcze. Zwrócił uwagę, że przez wiele lat osoby mieszkające przy granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej żyły z tego, wymiana gospodarcza stała się jednak niemożliwa. Podkreślił, że teraz przedsiębiorstwa i mieszkańcy okolicznych terenów będą żyli „z bezpieczeństwa granicy”.

Szef MON dodał, że w program „Tarcza Wschód”, oprócz MON, będzie zaangażowane Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, resorty infrastruktury oraz rozwoju, a także inne podmioty i wspólnoty samorządowe.

Strategia i działania, które podejmujemy, mają na celu obronę i ochronę każdego centymetra obszaru RP – zaznaczył wicepremier. Zwrócił też uwagę na rosnący napór imigrantów na polską granicę.

Przypomniał, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie wzmacniana. – To jest działanie odrębne od „Tarczy Wschód”. „Tarcza Wschód” ma być działaniem o charakterze militarnym, ale jedno z drugim ma się uzupełniać – powiedział szef resortu obrony.

Dodał, że „Tracza Wschód” to plan wieloletni na lata 2024–2028.

Kiedy Tarcza Wschód będzie gotowa?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział, że koszt budowy „Tarczy Wschód” wyniesie 10 mld zł, inwestycja ma być współfinansowana ze środków UE i zakończyć się do 2028 roku. Tomczyk dodał, że zabezpieczone ma być 700 kilometrów granicy.

Mamy do zabezpieczenia około 700 kilometrów granicy, w tym 400 kilometrów z Białorusią (...). Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie, zacznie się jeszcze w tym roku (...) chcemy, żeby ten projekt zakończył się do 2028 r., szacowny koszt to około 10 mld zł – powiedział Tomczyk.

Zaznaczył, że przedstawiona kwota obejmuje tylko koszty materiałowe. – To jest ogromna inwestycja w skali państwa, ale też w skali całego NATO – podkreślił.

Chcemy, żeby te środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, ale też w dużej mierze ze środków europejskich, dlatego, że zabezpieczenie militarnej granicy wschodniej i północnej to jest też zabezpieczenie całej granicy UE i NATO – powiedział Tomczyk.

Dodał, że z myślą o „Tarczy Wschód” powstał międzyresortowy zespół składający się z przedstawicieli MON, MSWiA, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Czytaj też: Kosiniak-Kamysz: Powołujemy wojska dronowe. To największa w historii operacja

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA