Kupiono siedzibę bez rzetelnej oceny jej stanu technicznego. NIK o działaniu PK

  • 13.06.2024 15:03

  • Aktualizacja: 14:48 13.06.2024

Prokuratura Krajowa kupiła siedzibę bez uprzedniej rzetelnej oceny jej stanu technicznego i zakresu koniecznej przebudowy — poinformowała w środę NIK. Izba podała, że wymagało to wydatkowania na remont ponad 76 mln zł - ponad cztery razy więcej niż planowano; mimo to budynek wciąż wymaga nakładów.

Najwyższa Izba Kontroli podała, że chodzi o nieruchomość przy ul. Postępu 3 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Prokuratury Krajowej. Izba oceniła, że PK przed zakupem tej nieruchomości na potrzeby siedziby „nie dokonała wiarygodnej oceny jej stanu technicznego oraz rzetelnego oszacowania wysokości nakładów, koniecznych do poniesienia na jej przebudowę i dostosowanie do swoich potrzeb”.

„W efekcie, decyzję o zakupie podjęto z naruszeniem zasady dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny i pozwalający na uzyskiwanie najlepszych efektów z poniesionych nakładów. Planowanie przebudowy i jej realizacja odbywały się bez należytej staranności w zakresie organizacji nadzoru, a następnie sposobu jego pełnienia nad kluczowymi uczestnikami procesu budowlanego” - podała izba.

Decyzja o zakupie siedziby

NIK przypomniała, że Prokuratura Krajowa do 28 grudnia 2017 r. nie dysponowała własną siedzibą i wynajmowała pomieszczenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz użytkowała pomieszczenia udostępnione m.in. przez MON. W związku z tym Prokurator Krajowy, po analizie informacji o dostępnych nieruchomościach nabył na rynku wtórnym zabudowaną nieruchomość przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

„Decyzję o zakupie podjął, pomimo braku wiarygodnej oceny stanu technicznego nieruchomości oraz rzetelnego oszacowania nakładów koniecznych do poniesienia na jej dostosowanie do potrzeb Prokuratury Krajowej. Z uwagi na brak ofert, Prokuratura odstąpiła od zlecenia dokonania wstępnej oceny stanu technicznego nieruchomości specjalistom, a powierzyła te zadania pracownikom Prokuratury Krajowej, którzy nie posiadali do tego wymaganych uprawnień” - podała NIK, konkludując, że tym samym PK nie miała rzetelnych informacji o sprawności instalacji i urządzeń w budynku.

„Szacunek nakładów koniecznych do przystosowania zakupionych budynków do potrzeb Prokuratury Krajowej opierał się na nierealnych założeniach, bowiem planowane koszty wzrosły ponad czterokrotnie z 15 mln zł do 76,1 mln zł” - podała izba. Dodała też, że kontrola wykazała, że wartość kosztorysową inwestycji ustalono nierzetelnie, przez co zaniżono faktyczne nakłady dostosowania budynków do potrzeb PK.

Remont bez odpowiedniego sprzętu?

Ponadto NIK wskazała, że większość prac remontowych zlecono Przywięziennemu Zakładowi Pracy Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”. „Mazovia” - jak podała NIK - nie posiadała sprzętu do realizacji takiej inwestycji, dlatego wykonanie prac zleciła trzem podwykonawcom.

„Za realizację umów zleconych przez Mazovię podwykonawcom, Prokuratora zapłaciła 29,5 mln zł, tj. o 3,7 mln zł więcej, niż koszty poniesione przez Mazovię, które zamknęły się kwotą 25,8 mln zł, z czego zaledwie 103,2 tys. zł stanowiły koszty robót zrealizowanych samodzielnie przez osoby pozbawione wolności” - czytamy w komunikacie izby.

NIK uznała za niepokojące również to, że pomimo zakończenia generalnej przebudowy siedziby PK w 2020 r., na którą wydano 76,1 mln zł, już w 2022 r. niektóre elementy i instalacje były w złym stanie technicznym.

W podsumowaniu informacji o nieprawidłowościach w tej sprawie NIK podała, że sformułowała wnioski pokontrolne, które zobowiązują Prokuraturę Krajową - jak czytamy w komunikacie - „w szczególności do dokonywania przed zakupem wiarygodnej oceny stanu nabywanych nieruchomości i rzetelnego oszacowania wielkości nakładów koniecznych do remontu oraz gospodarnego dysponowania środkami publicznymi”.

Czytaj też: Zbigniew Ziobro wezwany na 1 lipca przed komisję ds. Pegasusa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: